körperliche Belastung


körperliche Belastung
fizinis krūvis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Raumenų darbo intensyvumas ir trukmė, rodantys fiziologinių pokyčių organizme dydį. Fizinį krūvį apibūdina organizmo suvartojamas energijos kiekis, raumenų pasiekiamas galingumas arba atliekamas darbas. Pagal įtraukiamų į darbą raumenų kiekį yra ↑lokalusis, ↑bendrasis, ↑dalinis, ↑globalusis fizinis krūvis; pagal poveikio kryptingumą – ↑greitumo, ↑ištvermės, ↑jėgos ir ↑pradinis fizinis krūvis; pagal krūvio pobūdį – ↑banguotasis, ↑individualusis, ↑kintamasis ir ↑nenutrūkstamasis fizinis krūvis; pagal organizmo reagavimo į atliekamą darbą laipsnį – ↑didelis, ↑didžiausiasis (maksimalusis), ↑mažas, ↑ribinis, ↑slenkstinis, ↑tinkamiausias (optimalusis) ir ↑vidutinis fizinis krūvis; pagal krūvio paskirtį – ↑atgaunamasis, ↑palaikomasis, ↑ugdomasis fizinis krūvis. atitikmenys: angl. physical load vok. körperliche Belastung, f rus. физическая нагрузка

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.